Намерете ни в Google+
 
Новини
Работни дни
Календар
Новини от света
Новини от България
Валути
Валутни курсове
Валутни графики
Валутни анализи
Валутни прогнози
Валутен калкулатор
Времето
GISMETEO: Времето в гр. София
Реклами
Полезни книги Е-мейл
Оценка: / 4
СлабОтличен 
Съвет на седмицата
Автор Администратор   
30 June 2008
Съдържание на статията
Полезни книги
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
 
 

ImageИнвестиции, Натурела

Зви боди, Алекс Кейн, Алън Дж. Маркъс

Книгата има за цел да служи преди всичко като учебник за курсовете по инвестиционен анализ. Материалът е представен в система, организирана около централно ядро от непротиворечиви фундаментални принципи. Направен е опит да бъдат намалени ненужните математически и технически подробности, като авторите се концентрират върху изграждането на интуиция, която да ръководи студентите и практиците при сблъсъка им с нови идеи и предизвикателства в техния професионален живот. Моделът за оценяване на капиталовите активи, моделът за оценяване на арбитражите, хипотезата за ефикасните пазари, моделът за ценообразуване при опциите и другите централни теми на съвременните финансови изследвания са обекти на научни проучвания, носещи интелектуално удовлетворение в не помалка степен, отколкото е огромното им практическо значение за опитния инвеститор.

ImageФинансови пазари. Пътеводител, Класика и Стил

Марк Левинсън

Фактът, че днес финансовите пазари упражняват огромно влияние върху съвременния живот, не е новост. Въпреки, че често се говори за "Уолстрийт", "пазара на облигациите" и "валутните пазари", смисълът, който се влага в тези понятия, в редица случаи е остарял и неясен. Книгата изяснява причините за съществуването на различните финансови пазари, начина, по който те работят и лицата, които се появяват на тях; тя разкрива факторите, които влияят върху цените, лихвените проценти и валутните курсове. Книгата е добро помагало за всички, които искат да се запознаят по-отблизо с въпросите за: валутните пазари; паричните пазари; пазарите на облигациите; пазарите на акциите; пазарите на опциите и дериватите; стоковите и фючърните пазари; секюритизацията и др.

ImageНови идеи в техническия анализ, Класика и Стил

Колектив: Линда Бредфорд, Том Демарк, Питър Елиадес, Джон Мърфи, Къртни Смит, Кенет Дж. Тауър, Лари Уилямс

В книгата "Нови идеи в техническия анализ" дванадесет от най-добрите експерти разкриват методите и стратегиите си за успешно участие в търговията на финансовите пазари, като подчертават по драматичен начин увеличаващото се значение на техническия анализ. Традиционните методи и последните нововъведения са представени едни до други, което дава на читателя широк поглед върху моделите за търговия. Книгата предлага на участниците на пазара богатство от инструменти за подобряване на инвестиционното им представяне, като всеки от тях се разглежда от уникална и проверена във времето перспектива. В това ръководство читателят високо ще оцени директното, разбираемо и нагледно представяне на прогнозирането и динамиката на пазара. Обогатени с повече от 170 диаграми и илюстрации, Новите идеи ще станат неизменен спътник на всеки "играч" на финансовите пазари, който търси да получи конкурентно предимство.

ImageПрактическо ръководство по реални опции, Класика и Стил

Владимир Антикаров, Том Копланд

Критичен момент при вземането на стопански решения е определянето на осъществимостта и приоритета на потенциалните инвестиции. Един нов метод за оценяване стойността на инвестициите - реални опции - постепенно измества традиционния подход, свързан с изчисляването на нетната съвременна стойност. Том Копланд и Владимир Антикаров предвиждат, че след десет години реалните опции ще заменят NPV в качеството й на централна парадигма при инвестиционните решения. Настоящата книга предлага първото практическо ръководство за разбирането и използването на реалните опции в ежедневното вземане на решения. Авторите представят дългогодишния си опит с десетки корпорации в използването на реалните опции.

ImageПобеди финансовата криза, Сиела

Робърт Пректър

Вие можете да оцелеете и да преуспеете при една дефлационна депресия. "Победи финансовата криза" дава на дисциплинирания инвеститор карта, компас и наръчник за оцеляване. Не излизайте навън без тях. Ако имате собственост, работа, пари в банка, дълг, семейството, кариера, застрахователна полица, годишна рента и ако смятате, че е важно да предпазите себе си и тези, които обичате, вие трябва да прочетете това послание, преди да се сблъскате с това, което предстои през следващите месеци и години. В противовес на традиционните макроикономически модели Робърт Пректър развива идеята, че хората не са машини, а емоционални същества. Те стават потиснати, страхливи, внимателни и сърдити по време на депресии. Промяната в душевната нагласа на хората от експанзия към съхраняване е ключът към разбиране на въпроса, защо банковите и правителствените машинации не могат да предотвратят кризата.  
< Предишна