Намерете ни в Google+
 
Новини
Работни дни
Календар
Новини от света
Новини от България
Валути
Валутни курсове
Валутни графики
Валутни анализи
Валутни прогнози
Валутен калкулатор
Времето
GISMETEO: Времето в гр. София
Обяви
Обяви
ОБУЧЕНИЯ
Връзки
  Връзки
  Link   Курсове за инвестиционни консултанти и брокери на БФБ
  Link   Курс на обучение за валутна търговия
  Link   Курс за обучение на начинаещи инвеститори
  Link   Курс "Приложен Форекс"
  Link   Курсове за търговия на финансовите пазари
  Link   Професионален учебен център за търговия на международни пазари
  Link   Обучение за брокер на БФБ и инвестиционен консултант
  Link   Обучение за фондовите и валутни пазари
  Link   Обучение за търговия на финансовите пазари
  Link   Обучение от А до Я в инвестициите
  Link   Училище за трейдъри и инвеститори
  Link   Безплатни образователни курсове за начинаещи трейдъри
  Link   Електронен учебник Финансови пазари
Започва се от чисто фундаментални понятия като цената на парите във времето и теорията за паричните потоци, постепенно се достига до по-сложни теми, като боравене с лихвени проценти, изчисляване на сложна годишна лихва и техники на сконтиране.
  Link   Електронен учебник Управление на риска
Показва как статистическият анализ на поведението на портфейла в миналото може да бъде добра основа за управление на риска в бъдеще. Въпреки, че се акцентира върху пазарния риск, материалът дава добра представа за ликвидния риск и кредитния риск.
  Link   Електронен учебник Икономически индикатори
Изучава произхода и значението на всеки индикатор за състоянието на икономиката, лихвения процент и политиката на Централната банка. Учи каква е ответната реакция на фондовия, капиталовия и валутния пазар при промяна на отделните индикатори.